Monogram Marks Real Estate
Att köpa en bostad

En guide för att köpa en bostad på Franska Rivieran

Här ger vi dig en genomgång av att köpa en bostad i Frankrike. Om det är första gången du köper ett hem i Frankrike kan detta ge dig en bra första förståelse om processen. Det finns naturligtvis andra scenarios som inte har nämnts nedan. Kontakta oss om du vill veta mer om att köpa en fastighet på Franska Rivieran.

Fem startpunkter för dig som vill köpa en bostad

  1. Bli kvalificerad för lån innan du börjar leta efter en bostad. Detta kommer att specificera din sökning bättre. Var transparent med din mäklare om hur du kommer att finansiera ditt köp.
  2. Hitta en mäklare som du är bekväm att arbeta med och som förstår dina behov. Håll fast vid den mäklaren. Ömsesidigt förtroende mellan dig som köpare och mäklare skapar mer effektivitet under hela köpprocessen.
  3. Undersök jämförbara bostäder som har sålts på marknaden för att förstå marknaden bättre. Frankrike är inte lika transparent som andra länder med statistik på sålda fastigheter, dock nyligen offentliggjordes registret och gjorts mer tillgängligt för dig som köpare. Det kan vara utmanande att avgöra vad som är jämförbart och inte utifrån denna statistik så be din mäklare om mer djupgående förklaringar och kunskap.
  4. Kolla igenom fastigheten du ämnar att köpa noga. Även om de tekniska undersökningar är obligatoriska i Frankrike kan det finnas saker som inspektören inte märker av. Fråga hur fastigheten byggdes, senast renoverad, om det har skett någon betydande skada på huset tidigare eller ett försäkringsärende som kan påverka fastighetens framtida värde. Detta hjälper dig att bestämma de framtida kostnaderna för underhåll. Det kommer också att undvika överraskningar som kan bli kostsamma.
  5. Ta reda på det bästa sättet för dig att köpa. Ska du köpa privat eller genom ett företag?Vill du planera för arv eller köpa tillsammans med en annan familj? Det här är saker som är bra att diskutera med din valda notarie eller advokat innan du gör ditt köp.

Processen för att köpa en bostad

Nedan har vi sammanfattat processen för att förvärva en fastighet i Frankrike och vad vi anser är bra att veta när du planerar din investering.

1. Starta din bostads-sökning på Franska Rivieran

När du har hittat en mäklare som du är bekväm med är det dags att definiera din sökning. Du behöver inte veta allt om vad du söker efter men det är bra att ha en ram och ett allmänt hum om vad du föredrar. Kom ihåg att i Frankrike kan mäklaren samarbeta med andra agenturer och även komma åt bostäder som inte är marknadsförda s.k. ”off-market properties”.

2. Boka in visningarna

När du har valt ut vilka bostäder som intresserar dig kommer mäklaren att boka in och organisera visningarna för dig. Om du inte kan komma till Frankrike inom en snar framtid, be om att mäklaren ordnar en förhandsvisning tillsammans med dig via videosamtal. Detta hjälper dig att ytterligare avgöra om fastigheten är intressant eller ej. När du besöker de olika bostäderna, ta dig tid att inspektera de noggrant och ställ många frågor. Vad är de positiva och negativa aspekterna? (Ja, du kommer alltid att ha båda delar).

3. Budgivning

Innan du framför ett bud är det klokt att ha dina ekonomiska situation i ordning. Detta sparar tid och ger dig en starkare förhandlingsposition mot fastighetsägaren om allt är på sin plats och du är redo att gå vidare. Finns det kriterier som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt? Till exempel lån för finansiering eller bygglov. Se till att din mäklare är medveten om dina villkor så att dessa kan läggas in i budet. Detta för att undvika potentiell konflikt längre fram. Din agent kommer att skapa ett skriftligt bud och lägga in de nödvändiga kraven för försäljningen som du i sin tur behöver signera. Här kommer även datumen för budets giltighet att finnas närvarande och även de förväntade datumen för  det preliminära köpekontraktet och slutgiltiga köpekontraktet.

Om budet blir accepterat kommer din mäklare att samla all nödvändig information för bostaden och kommunicera med de valda notarierna för att upprätta det preliminära köpeavtalet.

4. Signatur av Compromis de Vente (preliminärt köpeavtal)

”Compromis de Vente” eller det preliminära köpevtalet är det första juridiskt bindande dokumentet för ditt fastighetsköp. Detta kontrakt skapas av din valda notarie med all nödvändig information från mäklaren, köpare och säljaren. Du kan ha en notarie som representerar både säljaren och köparen, eller separata notarier för båda parter.

Efter det att det preliminära köpeavtalet har undertecknats kommer köparen att ha en tio dagars ”cool-off-period” där de kan avbryta köpet utan straffavgifter. Detta är ett allmänt skydd för dig som köpare. Att köpa en fastighet är en viktig investering och bör övervägas klokt!

Inom dessa tio dagar ska depositionen betalas till notarien. Vanligtvis uppgår depositionen till 10% av köpeskillingen men kan förhandlas beroende på köpet.

Obs! Det finns förhållanden där ”cool-off-perioden” inte gäller. Exempel på detta är när du köper ett SCI (Societé Civile Immobilier), en tomt eller garage.

Information som finns i det preliminära köpeavtalet

● Fullständig information om köpare och säljare. ● Beskrivning av bostaden samt detaljer om tomten inklusive byggnader. ● Bekräftelse av äganderätten till titelaktena ● Den avtalade köpeskillingen, mäklararvodet samt notaravgifterna. ● Deposition – vanligtvis 10%. ● Omständigheter där köpet kan förverkas, skyldigheter för köparen och säljaren. ● Kontraktuella kriterier för köpet ● Resultatet från DDT:n (Dossier de Diagnostic Technique). ● Beräknat slutförande av köpet. ● Om möbler ingår i försäljningen finns en lista över dessa i en bilaga. ● Information om påföljder om någon av parterna misslyckas med att fullfölja sina åtaganden.

5. Signatur av Acte de Vente (Slutgiltligt köpeavtal)

Att nå ”Acte de Vente” eller det slutgiltliga köpeavtalet tar vanligtvis cirka tre månader (beroende vanligtvis om finansiering av lån är nödvändigt). Detta är det sista steget i köpprocessen tills du kan flytta in till ditt nya hem! Signaturen äger rum hos notarien och vid denna tidpunkt ska hela köpeskillingen betalas. Om du inte kan vara närvarande fysiskt vid detta möte kan du få en fullmakt skapad av din notarie. Datumet för denna signatur bestäms långt i förväg men kan ändras vid saknade dokument eller annat. Informationen i detta kontrakt upprepat mestadels från det preliminära köpeavtalet men kommer att förklaras noggrant av notarien både innan och vid signaturtillfället. Viktigt att veta är att en hemförsäkring behöver tecknas innan du övertar ägandet för bostaden.

När signaturen är avklarad överlämnas nycklarna och du är välkommen att njuta av ditt nya hem!